Öğrencilerimiz ve kamuoyuna cinsel taciz konusunda duyurumuzdur.

 

Öğrencilerimiz ve kamuoyuna cinsel taciz konusunda duyurumuzdur:

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak cinsel tacize koşulsuz bir biçimde karşı olduğumuzu, bu tür vakaların takipçisi olacağımızı beyan ederiz. Öğretim üyeleri, üniversite çalışanları ya da diğer öğrenciler tarafından cinsel tacize maruz kaldığını düşünen öğrencilerimizin sonuna kadar yanındayız. Öğrencilerimize güvenli bir ortamı sağlamak için elimizden gelen her türlü tedbiri alacağımızı tereddütsüz bir biçimde ifade ediyoruz. İhtiyaç durumunda öğrencilerimize gerekli kurumsal yönlendirmeleri yapmak bölümümüzün sorumluluğudur. Ayrıca mağduriyete uğradığını düşünen öğrencilerimizi resmi ve hukuki adımları atmaları konusunda teşvik ediyor ve destekliyoruz. Mağduriyet yaşadığını düşünen öğrencilerimiz şikayetlerini tereddüt etmeden ve kişisel bilgilerinin saklı tutulacağından emin olarak bölümümüze iletebilirler.

Cinsel taciz, salt fiziksel ya da bedensel olmak zorunda değildir. Öğretim üyesi-öğrenci ilişkisi sınırlarını aşan yakınlık, cinsel içerikli şakalaşma ya da sohbet yoluyla yapılabileceği gibi sosyal medya ve diğer iletişim araçları üzerinden de uygulanabilir. Öğretim üyesi ve öğrenciler arasındaki eşitsiz güç ilişkileri, karşılıklı rıza içerdiği varsayılan cinsel ilişkilerin de kurulmamasını gerektirir.

Bu vesile ile, üniversitemiz bünyesinde bulunan Cinsel Tacizi Önleme Koordinatörlüğü’nün önemini bir kez daha vurguluyor, koordinatörlük bünyesinde son zamanlarda yapılan keyfi düzenlemelerle ilgili endişelerimizi tekrarlıyoruz. Yeni döneme hazırlandığımız bugünlerde Cinsel Tacizi Önleme Koordinatörlüğü’ne tekrar işlerlik kazandırılması cinsel taciz vakalarının titizlikle ve saydam bir biçimde değerlendirilmesi açısından son derece önemlidir. Kurumsal mekanizmaların işletilmesiyle birlikte cinsel taciz konusunda gösterilecek sıfır tolerans, hassasiyet, ve sorumluluk öğrencilerimiz için güvenli bir ortamın yaratılması açısından çok büyük bir önem taşımaktadır.