Akademik Dürüstlük

AKADEMİK SAHTEKARLIK VE İNTİHALE İLİŞKİN BÖLÜM BEYANI

Sosyoloji Bölümü'nde akademik sahtekârlığa karşı sıfır tolerans politikası izliyoruz. Bu nedenle, akademik sahtekarlığın tanımının neleri içerdiğini ve öğrencilerin bundan nasıl kaçınabileceğini anlamak çok önemlidir. Bu belge, öğrencilere akademik sahtekârlık ve kopya çekmeye ilişkin temel bilgileri sunarken, aynı zamanda bu konudaki anlayışlarını genişletmek için onlara daha fazla kaynak sağlar.

Akademik sahtekârlığın çeşitli biçimleri vardır: kopya çekmek, kopya çekmeye yardım etmek, uydurmak, sınavlara izinsiz sahip olmak, bilgisi olsun ya da olmasın başka bir öğrenciden kopya çekmek, sınav sorularını ve cevaplarını diğer öğrencilerle paylaşmak, izin olmadan bir ödev üzerinde ya da bir sınavda işbirliği içinde çalışmak, öğretim elemanının izni olmadan aynı ödevin/bildirinin önemli bir bölümünü farklı sınıflar için sunmak ve intihal.

İntihal, genel olarak başkalarının fikir, söz ve yaklaşımlarını uygun bir şekilde onaylamadan/referans vermeden benimsemek ve kullanmak olarak tanımlanır. İnsanların yazılarının orijinalliği hakkında, buna niyet etmeden bile, yanlış izlenimler yaratabilmelerinin birçok yolu olduğundan, intihal, akademik sahtekarlığın en yaygın biçimlerinden biri olarak kabul edilir. Başkalarının akademik emeğini ve entelektüel yaratıcılığını onların rızası olmadan devralmayı içerdiği için de çok ciddi bir suç olarak kabul edilir.

Bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı intihal örnekleri aşağıda verilmiştir:

Başka birinin sizin adınıza bir makale yazmasını veya bir ödevi tamamlamasını sağlamak.
Birinden veya bir araştırma servisinden makale satın alıp kendi çalışmanızmış gibi teslim etmek.
Başka bir yayınlanmış, yayınlanmamış veya elektronik bir kaynaktan, çalışmanın kopyalandığı kişiye uygun bir atıfta bulunmaksızın aynen veya kısmen kopyalama.
Başka sözcüklerle ifade ederken kaynağı belgelememek.
Kelime kelime alınan metinlerde tırnak işareti koymayı unutmak.
Özgün bir çalışmanın olmadığı bir noktaya kadar, uygun alıntılar dahil edildiğinde bile, aşırı alıntıların kullanılması.
Eksik veya yanlış referanslara sahip olmak.
Diğer bilim insanları gibi sosyologlar da başka kaynaklardan alınan herhangi bir fikir veya yönteme hak ettikleri itibarı verirler. Kasıtlı veya kasıtsız, aksini yapmak akademik suistimal olarak kabul edilir. Genel bilgi dışında, bireye ait olmayan herhangi bir fikre uygun kredi verilmeli ve buna göre alıntı yapılmalıdır.

Her türlü akademik çalışmada intihali önlemek için en temel nitelik tefsir yeteneğidir. Başka kelimelerle ifade etme becerisinde uzmanlaşıp ustalaşmadığınıza karar vermenize yardımcı olacak bir dizi kaynak mevcuttur. Aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz:

Boğaziçi Üniversitesi Online Yazma Laboratuvarı:
http://www.buowl.boun.edu.tr/students/favoidingplagiarism.htm.

Purdue, Çevrimiçi Yazma Laboratuvarı, İntihalden Kaçınma:
https://owl.purdue.edu/owl/teacher_and_tutor_resources/preventing_plagia... ding_plagiarism/index.html

Indiana Üniversitesi-Bloomington, Eğitim Okulu, İntihal Nasıl Anlaşılır:
https://wts.indiana.edu/writing-guides/plagiarism.html

ASA (Amerikan Sosyoloji Derneği) Stil Rehberi, doğru alıntı yapmak ve doğru şekilde atıfta bulunmak için en uygun ve yaygın olarak kullanılan kaynaklardan biridir. İşte bu kılavuza dayanarak alıntı yapma becerilerinizi geliştirebileceğiniz belgelere bazı bağlantılar.

https://sociology.fas.harvard.edu/files/sociology/files/asastyleguide.pdf.

veya

https://lib.trinity.edu/wp-content/uploads/2018/07/ASA-Style-Citations-5th ed_rev.pdf

veya

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/asa_style/in_text_citat...

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Hakları ve Sorumlulukları Bildirimi'nde (http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Genel/Ogrenci_Hak_ve_Sorumluluklari ) yer aldığından, tüm öğrencilerin akademik dürüstlük ilkelerine uyması beklenir. Öğrenciler, akademik dürüstlük ilkelerini ihlal etmeleri halinde disiplin cezası alacaklarını da unutmamalıdırlar. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatT...) göre intihal ve kopya kabahatleri bir yarıyıl akademik uzaklaştırma gerektirir.